Solceller- Lantbruk

RÄTT INVESTERING FÖR LANTBRUK OCH INDUSTRI

Det finns en stor outnyttjad resurs: taken våra på fastigheter. Utnyttja dem för en bra investering. Eftersom skuggning oftast inte är något problem för lantbruk och industrifastigheter, som kan vara fallet i t.ex. stadsmiljö, så får man ut maximalt av solen. Platta tak på industrier gör också att man kan rikta in solcellerna för optimal energiproduktion. Köpcentra, kontor och livsmedelsbutiker förbrukar mycket energi för att kyla sina lokaler på sommaren - precis då solcellerna producerar som mest energi. 

Det finns alltså flera fördelar med att investera i solenergi-produktion:

 • Bra för miljön med helt utsläppsfri elproduktion.
 • Bra för ekonomin med lång livslängd och samtidigt minimalt med underhåll. Med dagens låga elpriser är "räntan" på investerat kapital mellan 5 och 8%. 
 • Bra för miljöprofilen gentemot kunder och leverantörer. Företag kan utnyttja det positiva med solelsproduktion i sin marknadsföring. 

DSC_4004.jpg
Foto: Futura Energi


VARFÖR ÄR DET LÖNSAMT MED SOLCELLER? 

Företag och lantbruk har ofta mycket bra förutsättningar för solenergiinstallationer.

 • Betydande elkonsumtion även under sommaren.
 • Långsiktig investering.
 • Bra finansieringsmöjligheter.
 • En kalkyl visar att avkastningen på investeringen brukar bli 5 till 8%.

Så fort din solcellsanläggning är installerad så producerar den 100% utsläppsfri el. Redan här är det lönsamt för miljön. När blir du en vinnare? Det tar mellan 8 och 15 år (beroende på typ av installation) för dina solpaneler att ”betala sig” själva. Under tiden får du varje år 5 till 8% ”ränta” på investeringen, vilket är mycket bättre än på banken. Skulle elpriset stiga så stiger också din ränta.

Förutsättningarna för beräkningen är de som gäller idag:

 • Investeringsbidraget är för företag 30% av den totala installationskostnaden.
 • Om ni matar in er överskottsel direkt på nätet så får ni 60 öre/kWh i skatteavdrag. Det gäller för upp till 30 000 kWh utmatad el. Anläggningen får vara på max 69 kW med max 100 A huvudsäkring.
 • Man kan dessutom sälja den överskottsel som matas in till din elleverantör. De flesta betalar s.k. spotpris, ca 20 till 30 öre/kWh, men det kan vara värt att jämföra olika elbolag. Vissa betalar upp till 1 kron/kWh.
 • Elcertifikat. För varje 1000 kWh producerad el får ni ett elcertifikat värt ca 200:-. För att få detta behöver man göra en ansökan samt investera i en särskild elmätare.

Så totalt kan ni få från ca 1 krona/kWh för den el som säljs. 

Om du är jordbrukare har du chans att få investeringsstöd från Jordbruksverket med upp till 40% av investeringen.


JÄMFÖR ÅRSPRODUKTIONEN

När ni jämför olika offerter måste ni jämföra hur många kWh/år de olika fabrikaten producerar. Det är mycket viktigare än toppeffekten kWp! Kräv produktionsberäkningar utförda i t.ex. programmet PVSyst, som ger rättvisa värden för olika fabrikat.


INSTALLATION

Vi hjälper till för att installationen skall gå så smidigt som möjligt:

 • Projektering och detaljplanering
 • Ritningar och beräkningar för ev. bygglov
 • Bidragsansökningar
 • Ev. ansökan för elcertifikat
 • Kontakt med elleverantör
 • Installation
 • Driftsättning
 • Support, övervakning och service

Vill ni göra en del av jobbet, som t.ex. att montera själv, så går det självklart också bra.


OFFERT

Kontakta oss för en offert på din solcellsanläggning.

Har ni möjlighet, så starta gärna med ett besök i vår butik på Argongatan 4 i Åbro industriområde i Mölndal, precis utanför Göteborg. Där kan man se hur våra solcellsanläggningar producerar el. För att du skall kunna bilda dig en uppfattning om solelinstallationer så har vi på taket installerat olika typer av solpaneler med olika typer av monteringsmaterial. I vårt showroom finns prover på paneler och växelriktare plus att man kan läsa av och jämföra hur de olika panelerna på taket producerar.