FAQ - Vanliga frågor om solenergi

Har du någon fråga som vi missat att ta upp här? Då är du alltid välkommen att kontakta oss!

 • Vad är skillnaden mellan solfångare och solceller?
 • En solfångare använder solens strålar för att värma vatten till skillnad från en solcell som använder solens strålar till att skapa elektricitet.
 • Vad är en växelriktare (inverter)?
 • Solpanel Den el som solpanelerna genererar är likström (DC). I elnätet i Sverige har vi växelström (AC) vilket gör att strömmen som kommer från panelerna måste omvandlas innan den når vårt elnät. Så det är helt enkelt en konverterare från likström till växelström.
 • Hur vet jag om mitt tak är lämpligt för att montera upp en solcellsanläggning?
  • Huset har en fri takyta på ca 10m2 eller mer.
  • Takytan bör vetta mot syd, sydost eller sydväst.
  • Takytan bör vara fri från skuggor.
  • Takytan bör ha en vinkel mellan 20-60°.
 • Vilken takvinkel är mest optimal för solpaneler?
 • För att en solcellsanläggning ska ge som mest är en vinkel på ca 35-40° det mest optimala. Däremot tappar man inte så mycket så att det skulle bli olönsamt om taket istället lutar t.ex. 15° eller 55°. På vår testanläggning har vi paneler som lutar i 10°, 15°, 30° och 90° i både söderläge och vissa är riktade mot öst/väst. Detta för att kunna se skillnaden mellan de olika lutningarna samt skillnaden mellan söder och öst/väst. Kontakta oss så förklarar vi gärna hur vår egna testanläggning fungerar och hur den presterar.
 • Producerar solpanelerna el även på vintern?
 • Ja, det gör de. Så länge solen skiner så producerar panelerna el. På vintern när solen är mycket lägre och soltimmarna är färre producerar den dock mindre än under sommarmånaderna.
 • Har Sverige tillräckligt med sol för att det ska vara lönsamt att sätta upp solpaneler?
 • Ja, Sverige är naturligtvis inte det land där solceller ger allra högst effekt men de ger tillräckligt bra effekt för att det ska vara lönt även här. Sverige har lika många soltimmar som norra Tyskland, som är världens mest solpanelstätaste land. Som en tumregel ger varje installerad kW mellan 800 – 1100kWh/år, beroende på var i Sverige anläggningen ligger. Varje solcellsanläggning som monteras bidrar till att öka Sveriges andel av förnyelsebar el vilket gynnar miljön, både på lång och på kort sikt.
 • Hur länge håller solpaneler?
 • Solpaneler beräknas ha en livslängd på ca 30-40 år. Paneltillverkarna ger generellt en effektgaranti på 20-25 år, vilket innebär att de garanterar att en panel efter 20-25 år ska producera 80% av ursprunglig effekt.
 • Hur känsliga är panelerna mot skugga?
 • Det beror lite på vilken typ av paneler man kollar på. Alla paneler presterar mindre när de utsätts för skuggor. Mono- och poly-kristallina paneler är mer känsliga för skuggor än tunnfilmspaneler. Skulle en yta av ett löv lägga sig nere till höger på en av panelerna så påverkar detta hela den vertikala delen av panelen. Eftersom panelerna generellt är seriekopplade betyder detta att det påverkar alla efterföljande paneler i samma sträng. Detta innebär att t.ex. ett löv kan ta bort 30% av den strängens elproduktion. Se illustration nedan.

  Kristallina skuggor

  Pratar man om tunnfilmspaneler så anses dessa vara mindre känsliga för skuggor. Det fungerar på samma sätt att efterföljande paneler i samma sträng påverkas. Men det är endast den delen som skuggas som påverkas. Se illustration nedan.

 • Jag har redan en värmepump. Lönar det sig då med solpaneler?
 • Kombinationen värmepump och solpaneler är helt idealisk eftersom den största energiboven i ett normalt hushåll är just uppvärmningen. Detta gör att du behöver färre paneler för att klara din uppvärmning. Har du dessutom jord/bergvärme kan du i regel klara din förbrukning över året med solpaneler.
 • Vad är skillnaden på liggande och stående paneler?
 • Det är endast montagesättet. Beroende på vad som är mest optimalt för den takytan där anläggningen ska monteras så väljer man liggande alternativt stående montage av panelerna. Detta påverkar inte produktionen av el utan ger endast en möjlighet för att optimera antalet paneler på taket.
 • Behövs bygglov för att montera upp solpaneler?
 • Installerar man en solcellsanläggning på taket av en villa i samma vinkel som taket behövs generellt inget bygglov, men villkoren varierar från kommun till kommun, så det är alltid bäst att kolla upp detta på förhand.
 • Vem kan få bidrag för stöd till solceller?
 • Stödet ges till såväl privatpersoner som företag och offentliga organisationer. Bidrag kan fås för installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Stödet är rambegränsat och kan därför bara ges så länge de pengar som avsatts räcker.
 • Hur gör man när man ansöker om bidrag?
 • Ansökan om stöd ska ha kommit in till Länsstyrelsen i det län där systemet ska installeras innan projektet har påbörjats om sökanden är ett företag, eller senast inom sex månader från det att projektet påbörjades om sökanden inte är ett företag.
  Ansökan görs på ansökningsblankett som du hittar på Energimyndighetens hemsida. Ansökan skickas till Länsstyrelsen i ditt län. Du kan också ansöka digitalt via Boverket.
  Vi rekommenderar att kalkylen görs utan hänsyn taget till ett bidrag. I dagsläget ligger väldigt många ansökningar inne hos Länsstyrelsen och det kan ta lång tid innan besked om bidrag ges. Du kan självklart göra installationen innan du fått besked om bidrag men då ska du vara medveten om att bidragspengarna kan ha tagit slut så att du inte får bidrag. Köper du en anläggning via oss så hjälper vi självklart till med alla ansökningar som krävs för just din anläggning.
 • Hur mycket bidrag kan man få?
 • I dagsläget går det att söka bidrag upp till 20% av totalkostnaden för din anläggning. Vår rekommendation är att söka detta bidrag så snart som möjligt för att ha möjlighet att ta del av den summa pengar som regeringen har satt undan för ändamålet.
 • Kan man söka ROT-avdrag för sin solcellsinstallation?
 • Ja, det kan man göra under förutsättning att utrymme finns. Det har fastställts en schablon-ROT vilket innebär att 30% av anläggningens kostnad går att söka ROT på. Vilket i praktiken innebär 9% av totalkostnaden.
 • Kan man söka både ROT-avdrag och bidrag för installation av solel?
 • Om du har fått bidrag för installationen kan du inte få ROT-avdrag också. Det du kan göra är att vid köp välja att göra ROT-avdrag. När du sen fått pengar i investeringsbidrag betalas denna ROT tillbaka.
 • Behöver man rengöra sina solpaneler?
 • Generellt säger man att man inte behöver rengöra panelerna. Detta sköts automatiskt när det regnar, vilket oftast räcker för att rengöra panelerna tillräckligt. Skulle det fastna löv eller bli fläckar som inte går bort från t.ex. fågelspillning kan rengöring vara att rekommendera. Tänk bara på säkerheten om din anläggning sitter på taket samt att endast använda vanligt vatten.
 • Skall man skotta snö från solpanelerna?
 • Vi brukar inte rekommendera att skotta bort snö från panelerna, då detta oftast innebär mer jobb än vad det ger tillbaka. Under vintermånaderna genererar solen så pass lite energi att det generellt sett inte är värt jobbet att skotta rent dem. Vill man ändå göra det så kom ihåg att tänka på säkerheten om din anläggning sitter på taket. Använd då en sopkvast och inte en snöskyffel så detta kan skada panelerna.
 • Tål solpanelerna belastning av snö?
 • Om din anläggning är monterad på korrekt sätt är snölaster inga problem. En panel ska klara en snöbelastning motsvarande 520kg/m2. Vid köp av en nyckelfärdig anläggning från oss medföljer även en beräkning på hur mycket snölast din anläggning klarar.
 • Kan jag lagra min solenergi som jag inte använder?
 • Ja, det finns i dagsläget lösningar som gör att du kan lagra din överskottsel från solpanelerna i batterilösningar. Detta är i dagsläget framför allt för ”off grid”-lösningar men är även möjligt på en anläggning som är kopplad till elnätet. I dagsläget är det dock mer ekonomiskt att sälja sin överskotts el och köpa tillbaka den vid behov. Kontakta oss för mer information om batterilösningar.

För mer information så besök gärna vår butik på Argongatan 4 i Mölndal, utanför Göteborg. Här visar vi även upp våra egna testanläggningar som beskriver hur solpaneler samt växelriktare presterar!