RUT-avdrag

Information till våra kunder som vill utnyttja RUT avdrag i samband med service och installation av data och IT-utrustning.

 

50 % av arbetskostnaden max 25.000 kr/år för dig under 65 år.

50 % av arbetskostnaden max 50.000 kr/år för dig som fyllt 65 år vid årets ingång.

Detta gäller endast arbetskostnad, ej reskostnader eller material.

 

Det vi behöver är ert namn, personnummer, adress samt fastighetsbeteckning.

 

Det är er skyldighet att kontrollera hur mycket RUT-avdrag som gjorts under året. Om det vid kontroll visar sig att ni inte har rätt till hela fakturans RUT-avdrag kommer en tilläggsfaktura att skickas till er.

 

Det är er skyldighet att meddela att ni avser att utnyttja RUT-avdrag före arbetets start, samt lämna in intyg från Skatteverket att det finns utrymme kvar för RUT avdrag.

Intyg hämtar ni på Skatteverkets hemsida.

Dessa finns under ( Rot och rut – mina avdrag )

Länk till Skatteverket

Krav för rutavdrag:
- Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden.
- Arbetet ska gälla reparation, underhåll och installation av data- och IT-utrustning som är avsedd för datatrafik och kan kopplas upp mot internet samt utrustning som stödjer och är ihopkopplad med data- och IT-utrustningen. Detta gäller även dataprogram och dataförbindelser som används av data- och IT-utrustningen och som kan ta emot eller sända elektronisk kommunikation.

Rutavdrag ges även för arbete med:
- Fiberinstallation (den del av arbetet som sker inne i bostaden.
- Felsökning och kanalsökning samt uppdatering, installation och avinstallation av operativsystem och datorprogram till exempel Windows och antivirusprogram   
- Enklare rådgivning och handledning.

Inget avdrag ges för:
- Installation, reparation och underhåll av tv-apparater som endast tar emot tv-signaler.
- Installation och reparation av parabol- och tv-antenner vilkas enda syfte är att skicka tv-signaler. 
- Utrustning som kan användas för kommunikation eller styras och övervakas genom olika IT-lösningar, till exempel brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar.
- Programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och informationsteknisk utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara.
- Reparation eller annat arbete i företagets lokaler.
- Handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans.