Verksamhet

RUT-avdrag

Information till våra kunder som vill utnyttja RUT-avdrag i samband med service och installation av data och IT-utrustning.

ROT-avdraget och RUT-avdraget räknas ihop och är högst 75 000 kronor per person och år. Av den summan får högst 50 000 kronor vara ROT-avdrag. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i avdrag. Det är särskilt viktigt att tänka på om du också får skattereduktion för installation av grön teknik under året. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för ROT- och RUT-avdraget är uppfyllda.

Detta gäller endast arbetskostnad/ heltimmar. Ej reskostnader eller material.

Det vi behöver är ert namn, personnummer, adress samt fastighetsbeteckning.

Det är er skyldighet att kontrollera hur mycket RUT-avdrag som gjorts under året.

Om det vid kontroll visar sig att ni inte har rätt till hela fakturans RUT-avdrag kommer en tilläggsfaktura att skickas till er.

Det är er skyldighet att meddela att ni avser att utnyttja RUT-avdrag före arbetets start, samt lämna in intyg från Skatteverket att det finns utrymme kvar för RUT-avdrag.

Intyg hämtar ni på Skatteverkets hemsida. 
www.skatteverket.se
Dessa finns under ( ROT- och RUT – mina avdrag )

Krav för RUT-avdrag:
– Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden.
– Arbetet ska gälla reparation, underhåll och installation av data- och IT-utrustning som är avsedd för datatrafik och kan kopplas upp mot internet samt utrustning som stödjer och är ihopkopplad med data- och IT-utrustningen. Detta gäller även dataprogram och dataförbindelser som används av data- och IT-utrustningen och som kan ta emot eller sända elektronisk kommunikation.

RUT-avdrag ges även för arbete med :
– Fiberinstallation (den del av arbetet som sker inne i bostaden). 
– Felsökning och kanalsökning samt uppdatering, installation och avinstallation av operativsystem och datorprogram till exempel Windows och antivirusprogram 
– Enklare rådgivning och handledning.

Inget avdrag ges för:
– Installation, reparation och underhåll av tv-apparater som endast tar emot tv-signaler.
– Installation och reparation av parabol- och tv-antenner vilkas enda syfte är att skicka tv-signaler 
– Utrustning som kan användas för kommunikation eller styras och övervakas genom olika IT-lösningar, till exempel brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar.
– Programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och informationsteknisk utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara.
– Reparation eller annat arbete i företagets lokaler .
– Handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans.

Kontakt

Seths Fiber & Telekom AB
031-706 27 00
info@seths.se
Box 209, 431 23 Mölndal
Argongatan 4, 431 53 Mölndal