0
Shopping Basket 0kr
Your cart is currently empty.

Verksamhet

Vår långsiktighet är din trygghet.

Wi-Fi

Vi på Seths hjälper både företag och privatpersoner att skapa en bra och fungerande trådlös och trådbunden miljö för våra allt mer uppkopplade arbetsplatser och hem.

Bredband

Seths utför projektering och installation av bredbandsnät. Vi hjälper er hitta kostnadseffektivaste lösningen utifrån era önskemål om funktioner och bandbredd samt öppet eller slutet nät.

Webshop

I vår webshop har vi samlat några av markandens bästa produkter och lösningar inom Wi-Fi, fiber, antenn samt ljud & bild.


Hotell-TV

Vi är totalleverantör av system för Hotell-TV. Vi hanterar hela kedjan från programavtal till projektering samt leverans och installation av centralanläggning, nät och TV-apparater. Naturligtvis tar vi även ansvaret för service och jour.

Installation & Service

Vi levererar kompletta anläggningar för distribution av bredbands- och TV-tjänster över olika plattformar så som Fiber,
Wi-Fi, LAN och Koax. Vi tar självklart ansvar med service och jour.

Kabel-TV

Med över 30 års samlad erfarenhet från Kabel-TV kan vi erbjuda projektering, byggnation, drift och service för alla typer av kabel-TV nät. Hos oss kan ni tryggt få hjälp att välja rätt systemlösning.

RUT-avdrag

Information till våra kunder som vill utnyttja RUT avdrag i samband med service och installation av data och IT-utrustning.

Rotavdraget och rutavdraget räknas ihop och är högst 75 000 kronor per person och år. Av den summan får högst 50 000 kronor vara rotavdrag. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i avdrag. Det är särskilt viktigt att tänka på om du också får skattereduktion för installation av grön teknik under året. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rot- och rutavdraget är uppfyllda.

Detta gäller
endast arbetskostnad/ heltimmar.  ej reskostnader samt material.

Det vi behöver är ert namn, personnummer, adress samt fastighetsbeteckning.

Det är er skyldighet att kontrollera hur mycket RUT-avdrag som gjorts under året.

Om det vid kontroll visar sig att ni inte har rätt till hela fakturans RUT-avdrag kommer 
en tilläggsfaktura att skickas till er.

Det är er skyldighet att meddela att ni avser att utnyttja RUT-avdrag före arbetets start, 
samt lämna in intyg från Skatteverket att det finns utrymme kvar för RUT-avdrag.

Intyg hämtar ni på Skatteverkets hemsida. 

www.skatteverket.se

Dessa finns under
( Rot och rut – mina avdrag )


Krav för rutavdrag:

  • – Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden.
  • – Arbetet ska gälla reparation, underhåll och installation av data- och IT-utrustning som är avsedd för datatrafik och kan kopplas upp mot internet samt utrustning som stödjer och är ihopkopplad med data- och IT-utrustningen. Detta gäller även dataprogram och dataförbindelser som används av data- och IT-utrustningen och som kan ta emot eller sända elektronisk kommunikation.

Rutavdrag ges även för arbete med 

– Fiberinstallation (den del av arbetet som sker inne i bostaden). 

– Felsökning och kanalsökning samt uppdatering, installation och avinstallation av operativsystem och datorprogram till exempel Windows och antivirusprogram 

– Enklare rådgivning och handledning.

Inget avdrag ges för

  • – Installation, reparation och underhåll av tv-apparater som endast tar emot tv-signaler.
  • – Installation och reparation av parabol- och tv-antenner vilkas enda syfte är att skicka tv-signaler 
  • – Utrustning som kan användas för kommunikation eller styras och övervakas genom olika IT-lösningar, till exempel brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar.
  • – Programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och informationsteknisk utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara.
  • – Reparation eller annat arbete i företagets lokaler .
  • – Handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans.
Shopping Basket